Реставрации и поддръжка

Траурна Агенция Зенит Ви предлага реставриране на стари гробни места и паметници, както и абонамент за регулярна поддръжка на гробното място, който включва почистване на гроба и пространството около него, плевене, измиване на паметната плоча и подготовка на гроба за помени и панихиди.
Цената на всеки абонамент се формира на базата на избраните от клиента услуги.