Екип

Елизабета Мерджанова 
Основател 
Родена в град София през 1979 година, завършила висше образование в медицински университет. Като допълнителна професионална квалификация има завършен курс за “Траурно-обредни и ритуални дейности”.

Петър Мерджанов
Управител 
Роден в град София през 1974 година, завършил своето професионално образование в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Незабравка Младенова
Офис сътрудник
Родена в град София през 1952 година, завършила “Медицински колеж – Йорданка Филаретова”

Никола Мерджанов
Погребален консултант
Роден в град София през 1995 година, завършил “Висше училище по агробизнес и развитие на регионите” със специалност стопанско управление.

Моника Мерджанова
Погребален консултант
Родена в град София през 2004 година.