Погребение

Можете да разчитате на Траурна агенция Зенит за цялостната, професионална и коректна организация на погребението на Вашите близки. Ние ще се погрижим за всички детайли, за оформянето на нужните документи и за Вашето спокойствие в този толкова тъжен и труден момент. Нашите служители ще бъдат на разположение през цялото време, ще ви консултират и съдействат до пълното приключване на цялата церемония. Агенция Зенит ще Ви осигури транспорт на покойника от дома му или болница до хладилната камера, престой в хладилна камера до деня на поклонението, организация и запазване на ден и час на ритуала в избрания от Вас Храм, гробищен парк или ритуална зала. Агенцията разполага с лекар за издаване на съобщение за смърт. Цената за извършената от Траурна агенция Зенит услуга се формира според избраните от клиента артикули, които се предлагат по каталог. 

Цената на всяко погребение е индивидуална и се формира на базата на избраните от клиента артикули и услуги.

БАЗОВ ПАКЕТ ПОГРЕБЕНИЕ НА ЦЕНА ОТ 1170 лв.

 • КОВЧЕГ – по каталог

 • КРЪСТ – обикновен

 • ТРАНСПОРТ НА ПОКОЙНИК ОТ АДРЕС ДО ХЛАДИЛНА КАМЕРА

 • ТРАНСПОРТ НА ПОКОЙНИК ОТ ХЛАДИЛНА КАМЕРА ДО ГРОБИЩЕН ПАРК

 • ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

 • СЪХРАНЕНИЕ НА ПОКОЙНИК В ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА 24ч

 • ПЪЛЕН ТОАЛЕТ НА ПОКОЙНИК

 • ИЗКОПАВАНЕ И ЗАРИВАНЕ НА ГРОБ – общинска такса

 • КАТАФАЛКА В ГРОБИЩЕН ПАРК – общинска такса

 • АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – общинска такса

 • ФИРМЕНА ТАКСА НА АГЕНЦИЯТА 

 Пакетът включва само изброените стоки и услуги!